Milieu

Wij willen als bedrijf een meerwaarde creëren voor alle betrokkenen :  voor onze klanten en leveranciers,  voor onze aandeelhouders en medewerkers, voor onze buurt en de samenleving  in de landen waar we actief zijn.

Wij streven altijd naar:

  • Een duurzame, winstgevende groei;
  • Geëngageerde medewerkers die hun persoonlijk potentieel en creativiteit ten volle kunnen en mogen inzetten om  tot een gezamenlijk succes te komen;
  • Het beste team;
  • Integriteit, eerlijkheid en respect voor elkaar, de klanten, de leveranciers,…;
  • Innovatieve producten die kunnen ingezet worden voor duurzame en verantwoorde oplossingen.

Dat Cemart NV erg begaan is met het leefmilieu  bewijzen we dagelijks. Wij gebruiken enkel natuurlijke materialen in onze samenstellingen. Ons productieproces heeft geen direct CO2-uitstoot. Verder zijn onze mortelsamenstellingen zo opgebouwd dat we tot 50 % minder cement gebruiken t.o.v. de klassieke samenstellingen.

Net zoals beton zijn onze producten milieuvriendelijk en  recycleerbaar. Dankzij een selectieve afbraak komen deze terecht bij beton- en mortelpuin. Die kunnen opnieuw worden gebruikt in de betonfabricage, wegenbouw, funderingen,…

We zijn er van overtuigd dat we allen samen kunnen zorgen voor een beter leefmilieu door zowel onze eigen medewerkers, als onze klanten en leveranciers te motiveren om al deze inspanningen dag op dag vol te houden en waar nodig zelfs op te drijven.